Privébeleid

Ons bedrijfsadres en tevens postadres is:

Ponycycle.nl
Veulensewaterweg 23
5814 AK  VEULEN
 
Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 54232511
BTW-nummer: NL1607.30.211.B.01
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
  • uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
  • uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
  • de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
  • alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
  • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie)
Ponycycle.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Ponycycle.nl op de hoogte te houden.
 
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek
 
om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
om informatie te registreren die eigen is aan u,zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up).
Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.
 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met onze klantenservice opnemen:
 
Per e-mail: info@ponycycle.nl
Telefonisch via: +31 (0) 6-553 654 26
Over communicatie per e-mail
 
In elke e-mail vindt u boven of onderaan de mogelijkheid om u af te melden voor nieuwsbrieven en andere e-mails. U kunt zich niet uitschrijven voor e-mails die noodzakelijk zijn ter afwikkeling van uw bestelling. 
U kunt ook contact opnemen met het hierboven vermelde e-mailadres.
 
Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons verstrekt heeft.
 
Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.